Logo-npj
Original
Manish R Balwani*, Vivek B. Kute, Himanshu Patel, Pankaj R. Shah, Jitendra Goswami, Pravin Ghule, Maulin Shah, Vipul Gattani, Hargovind L. Trivedi
J Nephropharmacol. 2015;4(2):57-60.
PDF
XML
Cited By:

Case Report
Manish R Balwani*, Vivek B Kute, Pankaj R Shah, Maulin Shah, Umesh Varyani, Hargovind L. Trivedi
J Nephropharmacol. 2016;5(2):116-118.
PMCID: PMC5297565     PMID: 28197517    
PDF
XML
Cited By:

Case Report
Manish Rameshlal Balwani*, Vivek B Kute, Pankaj R Shah, Maulin Shah, Saiprasad G Shinde, Jay Shah, Hargovind L Trivedi
J Nephropharmacol. 2016;5(2):119-121.
PMCID: PMC5297566     PMID: 28197518    
PDF
XML
Cited By: